Samarbejdspartnere

Vi er utrolig stolte af, at kunne præsentere Hedeselskabet som samarbejdspartner på Investering og Klima A/S.
Hedeselskabet bidrager til samarbejdet med sine 150 års erfaring og sin brede skovbrugsfaglige viden og erfaringer fra tidligere skovrejsningsprojekter.

samarbejdspartnere

Samarbejde med
Hedeselskabet

Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der både driver kommerciel virksomhed, støtter udviklingen af ny viden og arbejder med formidling af viden inden for natur- og miljøområdet.
 
Hedeselskabet har til opgave, sammen med Investering og Klima, at identificere velegnede ejendomme til projektet, samt at designe skoven ud fra kriterier som produktion, CO2-lagring, biodiversitet og rekreative værdier, idet Investering og Klima dog har det endelige ansvar for, at skoven lever op til de opstillede mål om CO2-optag.

Mere om Hedeselskabet → https://www.hedeselskabet.dk 

Drift og vedligehold

Hedeselskabet varetager hele driftsdelen fra klargøring af jord til beplantning og vedligehold

Samarbejdspartnere

Sådan fungerer samarbejdet

Hedeselskabet varetager hele processen fra klargøring af jorden til plantning. Hedeselskabet forvalter skoven, så der på sigt kan produceres bæredygtige materialer, som kan substituere CO2-tungere materialer, såsom beton og stål. Samtidig med dette, vil der også være arealer, hvor naturen bestemmer. Skovene designes, så der tages hensyn til dyre- og planteliv – for eksempel områder med urørt skov, brede skovbryn og lysåbne skovenge.

Skoven vil løbende optage og lagre CO2, i takt med at den vokser. Hedeselskabet vil i den forbindelse sikrer dokumentation, igennem en FSC økosystemtjenestecertificering.

samarbejdspartnere

Sådan ser processen ud

Step 1

Kapitalforhøjelse gennemføres


En kapitalforhøjelse afholdes som det første. Her er det muligt at købe aktier i Investering og Klima A/S.

Step 2

Udvalg af ejendom/jord


I samarbejde med Hedeselskabet udvælger og opkøber Investering og Klima eksisterende landbrugsjord til plantning af ny skov.

step 3

Plantning af ny klimaskov


Hedeselskabet står for både design og plantning af nye skovområder. Skovene designes, så der tages hensyn til dyre- og planteliv – for eksempel områder med urørt skov, brede skovbryn og lysåbne skovenge.

Step 4

Drift og vedligehold


Hedeselskabet forvalter skoven, så der på sigt kan produceres bæredygtige materialer, som kan substituere Co2-tungere materialer, såsom beton og stål.

Ansvar og proces

Ovenstående er eksempler på Hedeselskabets primære rolle. Hedeselskabet er alene ansvarlig for deres bidrag og projekter. Projekter, som Investering og Klima på
et senere tidspunkt gennemfører i udlandet og i forhold til andre typer af mulige klimainvesteringer, er Hedeselskabet ikke ansvarlige for.

©  Investering & Klima A/S. CVR 43244035. Data- og privatlivspolitik. Alle rettigheder forbeholdes Investering og Klima A/S