Vores koncept – kort fortalt

Sammen med Hedeselskabet bidrager Investering og Klima til kampen mod klimaforandringer ved skovrejsning. Skovrejsning og forvaltning af eksisterende skov vil bidrage til klimamålsætningerne gennem træernes optag af CO2. Med en investering på 110.000 kr. kan man som privatperson eller virksomhed kompensere for hele eller dele af sin CO2 udledning

Koncept

Kampen mod
klimaforandringer

Klimaforandringer er den største udfordring vi står over for i dag. Træer har en enestående evne til at opfange og lagre CO2. Som aktionær i Investering og Klima er du med til at sikre plantning af skov, der bidrager positivt til klimaregnskabet.

Ved køb af en aktie i Investering og Klima A/S kan man forventeligt indfange omkring 12 tons CO2 årligt over en 100-årig periode. En gennemsnitsdansker udleder ca. 11 tons CO2 om året. 

→ Du hjælper med at løfte et socialt og miljømæssigt ansvar.
Koncept

Hvorfor skovrejsning?

Formålet med skovrejsning har i årenes løb ændret sig betydeligt. Før var skovrejsning set som en måde at undgå overproduktion i landbruget på. I dag er målene med skovrejsning i højere grad møntet på den grønne omstilling.

  1. At etablere skove, der kan tilgodese friluftslivet og rekreative muligheder
  2. Skovrejsningen skal også sikre rent grundvand, forbedre levemulighederne for dyre- og plantelivet
  3. Sikre produktionen af træ samt forøge lagringen af kuldioxid (CO2) i skovene.

Skovrejsning tjener ikke blot et formål, men flere sammenlignet med mange andre klimainitiativer.

Koncept

Både privatpersoner, virksomheder og offentlige organisationer kan investere i skovrejsning og opnå klimaneutralitet

Koncept

Hvor etableres de nye skovområder?

Hedeselskabet har til opgave, sammen med Investering og Klima, at identificere velegnede ejendomme til projektet, samt at designe skoven ud fra kriterier som produktion, Co2-lagring, biodiversitet og rekreative værdier, idet Investering og Klima dog har det endelige ansvar for, at skoven lever op til de opstillede mål om CO2-optag.

→ Al skov plantes til en start i Danmark // vores vision
Koncept

Mulighed for brug af skovområderne

Aktionærerne har fortrinsret til brug og indkvartering i skovområderne, jagtområder og teambuilding-arrangementer.

At finde tilbage til naturen giver en anledning, til at afstresse og finde tilbage til sine rødder, alt imens at man nyder godt af den skov man har været med til at plante. Skoven er med til at hjælpe folk med at finde tilbage til det ‘langsomme liv’, hvor hverdagsstress kommer på afstand. Tag familien med i et shelter i skovområderne, hold fest i de tilhørende lokaler og nyd godt af teambuilding arrangementer.   

Certificeringer

Med anerkendte certificeringer har du som aktionær dokumentation for, at skovene
er bæredygtigt produceret

PEFC

Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes

PEFC bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

Formålet med den danske PEFC-ordning er at fremme bæredygtig drift af danske skove og give skovejere, offentlige og private, mulighed for at dokumentere en bæredygtig drift af deres skove. Derudover er det via en sporbarhedscertificering muligt at følge de certificerede produkter fra skoven og ud til forbrugeren.

FSC®

Forest Stewardship Council

FSC bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

©  Investering & Klima A/S. CVR 43244035. Data- og privatlivspolitik. Alle rettigheder forbeholdes Investering og Klima A/S