Bliv klar til at investere

I vores investormateriale kan du læse alt om aktieselskabet Investering og Klima. Skulle du alligevel have spørgsmål til konceptet eller investering er du velkommen til at kontakte os på tlf. 29 44 86 16

INVESTORMATERIALE

Det er til hver en tid muligt at bestille vores investormateriale. Materialepakken indeholder både vores prospekt, en tegningsblanket og en rådgiverliste.

TEGNINGSBLANKET

Hvis du vil tegne aktier skal du bruge en tegningsblanket. Blanketten udfyldes og sendes til: contact@investeringogklima.dk
Spørgsmål 

Skulle der være tvivl om noget, så sidder vi klar til at besvare alle spørgsmål. Skriv gerne en mail til os eller ring tlf. 2944 8616.

investering

Investér privat eller som virksomhed

Der kan investeres med almindelig opsparing, pension og selskabsmidler i henhold til reglerne om investering i unoterede aktier

Sådan tegner du aktier

Sådan tegner du aktier

En tegningsblanket underskrives og sendes til Investering og Klima A/S, der registrerer tegningen og tidspunktet for modtagelsen, som bekræftes til investor.

Der kan anvendes frie midler, pension og midler fra selskaber til investeringen. Pengene deponeres ved advokat og overføres først til Investering og Klima A/S, når betingelserne for tegningen er opfyldt, kapitalforhøjelsen gennemført samt registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Ved manglende tegning, eller hvis der er indtrådt omstændigheder der gør at bestyrelsen finder kapitalforhøjelsen for uforsvarlig, vil deponerede midler blive tilbagebetalt. 

Sådan sælger du aktier

Aktierne kan sælges 2-3 gange årligt i forbindelse med kapitalforhøjelserne.

Ønsker man at sælge aktierne melder man dette til selskabet, hvorefter selskaberne sælger aktierne i forbindelse med førstkommende kapitalforhøjelse. Aktierne sælges til den bogførte indre værdi. Den bogførte værdi opgjort i seneste årsregnskab. Den bogførte værdi afspejler landbrugsejendommens reelle værdi, da alle selskabets ejendomme vurderes af uafhængige mæglere én gang årligt.

Er der behov for et hurtigt salg af aktierne, f.eks. i forbindelse med dødsfald eller andet, så er bestyrelsen bemyndiget til at tilbagekøbe aktierne til den bogførte værdi.  

Info omkring SKAT

Gevinst og tab ved salg af aktier i Investering og Klima beskattes som aktieindkomst med en beskatning på op til 42%.

Aktionærerne skal ikke selv opgive noget til skat. Eventuelt udbytte indberettes af selskabet. Skattestyrelsens system til indberetning af personlige aktiebeholdninger, omfatter ikke unoterede aktier.

Læs mere omkring investering og SKAT i vores investeringsmateriale.

Find os
  • Frederiksberggade 6
  • 6640 Lunderskov
  • CVR 43244035
Samarbejdspartnere

© 2023 Investering og Klima A/S